Dàmaris Gelabert – És l’hora del jazz

Playing drums.